ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
ตลาดหุ้นสำหรับ Start Up จะช่วย Tech Companies ไทยอย่างไร ?
2 ส.ค. 2564

มาร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการระดมทุนในวงกว้าง โดยการจัดตั้งตลาดรองสำหรับ SME (SME Board) เพื่อให้ Start Up และ Tech Companies ไทย สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้กับบริษัท โดยเฉพาะเสริมความแกร่งให้ธุรกิจกลายเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกต่อไป