การฝึกอบรม
Creating ICT Trends & Innovation Awareness
19 เม.ย. 2565

วันนี้สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ หัวเหว่ย ประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา มาร่วมเพิ่มความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดสู่โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต เรียนฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับโปรแกรม Creating ICT Trends & Innovation Awareness

  • ICT Market Trend and Business Innovation

มารู้จักเแนวโน้มตลาด ICT ที่ควรรู้ เพื่อนำมาใช้กับบริการใหม่ที่เราควรนำเสนอ  สู่การสนับสนุนลูกค้าและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตตอบโจทย์ผู้บริโภคต้องการบริการที่หลากหลายและมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น

  • Embracing “5G+” to New Future

ร่วมเแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ 5G+4G และนวัตกรรม 5G+AICDE & 5G+Ecology สู่การต่อยอดสู่การใช้งานแอปพลิเคชันดิจิทัล 5G+X เพื่อโอกาสการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน Digital Disruption


>> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 เมษายน 2565 เริ่มเรียน 28 เมษายน 2655 (1วัน) ผ่านช่องทางออนไลน์

>> รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

>> สนใจ แสกน QR Code บนหน้าจอ  หรือ ที่ www.dct.or.th หรือ Facebook : @DigitalCouncilOfThailand