ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
Visa สำหรับชาวต่างชาติที่จะทำงานใน Startup
8 มิ.ย. 2565

เตรียมตัวให้พร้อม !!


มาร่วมเปิดประสบการณ์แห่งโลก Startup ไปกับ DCT Startup Clinic ซีรีย์ที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับมาตรการสนับสนุน Startup ไทย ทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


เตรียมพบกับมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรียกว่า สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน DCT Startup Clinic หัวข้อ “Visa สำหรับชาวต่างชาติที่จะทำงานใน Startup”