การฝึกอบรม
มาร่วมเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วย 5 ทักษะดิจิทัลยุค New Normal จากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก!
14 มิ.ย. 2565

สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ Accenture เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่คนไทยเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่โลกแห่งอนาคต ไปกับ 5 หลักสูตร ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร


มาเรียนรู้ 5 หลักสูตรที่คุณสนใจ


หมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร Digital Skill Buffet  เหมาจ่ายรวม 5 หลักสูตรอยู่ที่ 3,900.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี


คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับ 5 หลักสูตรทักษะดิจิทัล โดยความร่วมมือ DCT x Accenture รวมไว้ที่นี่แล้ว คลิกเลย